Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Aktuální informace 2019

Ke dni 30. 4. 2019 na funkci soudkyně rezignovala soudkyně Nejvyššího správního soudu Mgr. Jana Brothánková.

 

Ke dni 31. 3. 2019 na funkci soudkyně rezignovala soudkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Marie Žišková.

 

Od 1. 3. do 31. 8. 2019 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Gabriela Bašná.

 

Od 1. 1. do 30. 6. 2019 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Viktor Kučera.

Poslední aktualizace: 14.5.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud se opětovně vyjádřil k tzv. systémové podjatosti

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že posuzovat tzv. systémovou podjatost úředníků územně samosprávného celku nepřichází v úvahu ve věci, v níž úřad tohoto celku rozhoduje v jeho samostatné působnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 7/2018
Datum jednání:  27.05.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 5/2018
Datum jednání:  28.05.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  30.05.2019


Sbírka rozhodnutí NSS