Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Aktuální informace 2019

Od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze Mgr. Aleš Sabol.

 

Od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc Mgr. Barbora Berková.

 

Od 1. 7. do 31. 12. 2019 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Brně Mgr. Ing. Veronika Baroňová.

 

K 1. 7. 2019 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Viktor Kučera.

 

Ke dni 30. 4. 2019 na funkci soudkyně rezignovala soudkyně Nejvyššího správního soudu Mgr. Jana Brothánková.

 

Ke dni 31. 3. 2019 na funkci soudkyně rezignovala soudkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Marie Žišková.

 

Od 1. 3. do 31. 8. 2019 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Gabriela Bašná.

 

Od 1. 1. do 30. 6. 2019 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Viktor Kučera.

Poslední aktualizace: 2.9.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného, která byla uzavřena dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy jako zadavatelem a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll s.r.o.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2019
Datum jednání:  18.12.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2019
Datum jednání:  15.01.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2019
Datum jednání:  20.01.2020


Sbírka rozhodnutí NSS