Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Archiv informací 2018–2003

   

2018

Od 1. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

 

Od 1. 10. 2018 byla na vlastní žádost přeložena k Městskému soudu v Praze soudkyně Mgr. Daniela Zemanová.

 

Dne 9. 10. 2018 se ujala funkce místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Barbara Pořízková.

 

Dne 1. 10. 2018 se ujal funkce předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec.

 

Od 1. 9. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

 

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Viktor Kučera.

 

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Okresního soudu Brno - venkov Mgr. Simona Hájková.

 

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Ladislav Derka.

 

Od 1. 3. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně Mgr. Lenka Krupičková, LL.M.

 

Dne 4. 2. 2018 zanikla funkce soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Janu Vyklickému.

 

Od 2. 1. do 30. 6. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze Mgr. Kamil Tojner.

 

 

2017

Od 1. 2. 2017 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Tomáš Rychlý.

 

Od 1. 1. do 30. 6. 2017 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Okresního soudu v Ostravě Mgr. Pavlína Vrkočová.

 

Od 1. 1. do 30. 6. 2017 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Praze Mgr. Ing. Petr Šuránek.

 

 

2016

Od 1. 11. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Mgr. Michaela Bejčková.

 

Dne 30. 9. 2016 zanikla funkce soudkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínové.

 

Od 19. 9. 2016 byl v souvislosti se jmenováním soudcem Tribunálu SD EU dočasně zproštěn výkonu funkce soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M.

 

Dne 19. 7. 2016 zanikla funkce soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Jaroslavu Hubáčkovi.

 

Od 1. 3. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Mgr. Petra  Weissová.

 

Od 1. 1. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D.

 

Od 1. 1. do 30. 6. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze Mgr. Marek Bedřich.

 

 

2015

Od 1. 7. do 31. 12. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Michaela Bejčková.

 

Od 1. 7. do 31. 12. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Okresního soudu v Ostravě Mgr. Petr Hluštík.

 

Od 1. 7. do 31. 12. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Praze JUDr. Milan Podhrázký.

 

Od 1. 1. do 30. 6. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně Mgr. Petr Sedlák.

 

Od 1. 1. do 30. 6. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Okresního soudu v Ostravě Mgr. Zora Šmolková.

 

Od 1. 1. do 30. 6. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Praze Mgr. Jitka Zavřelová.

 

 

2014

Od 1. 10. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

 

Od 1. 7. do 31. 12. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Mgr. Jana Jurečková.

 

Od 1. 7. do 31. 12. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Brně Mgr. Petra Weissová.

 

Od 1. 7. do 31. 12. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Naděžda Řeháková.

 

Od 1. 7. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

 

Od 12. 6. 2014 je dočasně zproštěn výkonu funkce soudce Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu doc. JUDr. Vojtěch  Šimíček, Ph.D.

 

Od 1. 1. do 30. 6. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Jana Brothánková.

 

Od 1. 1. do 30. 6. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Tomáš Foltas Ph.D.

Poslední aktualizace: 22.5.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud se opětovně vyjádřil k tzv. systémové podjatosti

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že posuzovat tzv. systémovou podjatost úředníků územně samosprávného celku nepřichází v úvahu ve věci, v níž úřad tohoto celku rozhoduje v jeho samostatné působnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 7/2018
Datum jednání:  27.05.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 5/2018
Datum jednání:  28.05.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  30.05.2019


Sbírka rozhodnutí NSS