Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Archiv informací 2018–2003

2018

K 1. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

K 1. 10. 2018 byla na vlastní žádost přeložena k Městskému soudu v Praze soudkyně Mgr. Daniela Zemanová.

Ke dni 9. 10. 2018 se ujala funkce místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Barbara Pořízková.

Ke dni 1. 10. 2018 se ujal funkce předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec.

K 1. 9. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Viktor Kučera.

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Okresního soudu Brno - venkov Mgr. Simona Hájková.

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Ladislav Derka.

K 1. 3. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně Mgr. Lenka Krupičková, LL.M.

Ke dni 4. 2. 2018 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Janu Vyklickému.

Od 2. 1. do 30. 6. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze Mgr. Kamil Tojner.

 

2017

K 1. 2. 2017 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Tomáš Rychlý.

Od 1. 1. do 30. 6. 2017 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Okresního soudu v Ostravě Mgr. Pavlína Vrkočová.

Od 1. 1. do 30. 6. 2017 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Praze Mgr. Ing. Petr Šuránek.

 

2016

K 1. 11. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Mgr. Michaela Bejčková.

Ke 30. 9. 2016 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínové.

Od 19. 9. 2016 byl v souvislosti se jmenováním soudcem Tribunálu SD EU dočasně zproštěn výkonu funkce soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M.

Ke dni 19. 7. 2016 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Jaroslavu Hubáčkovi.

K 31. 3. 2016 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Elišce Cihlářové.

K 1. 3. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Mgr. Petra  Weissová.

K 1. 1. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D.

Od 1. 1. do 30. 6. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze Mgr. Marek Bedřich.

 

2015 

Od 1. 7. do 31. 12. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Michaela Bejčková.

Od 1. 7. do 31. 12. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Okresního soudu v Ostravě Mgr. Petr Hluštík.

Od 1. 7. do 31. 12. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Praze JUDr. Milan Podhrázký.

Od 1. 1. do 30. 6. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně Mgr. Petr Sedlák.

Od 1. 1. do 30. 6. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Okresního soudu v Ostravě Mgr. Zora Šmolková.

Od 1. 1. do 30. 6. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Praze Mgr. Jitka Zavřelová.

 

2014 

K 1. 10. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

Od 1. 7. do 31. 12. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Mgr. Jana Jurečková.

Od 1. 7. do 31. 12. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Brně Mgr. Petra Weissová.

Od 1. 7. do 31. 12. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Naděžda Řeháková.

K 1. 7. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

K 1. 7. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Mgr. Jana Brothánková.

Od 12. 6. 2014 je dočasně zproštěn výkonu funkce soudce Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu doc. JUDr. Vojtěch  Šimíček, Ph.D.

K 1. 1. do 30. 6. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Jana Brothánková.

Od 1. 1. do 30. 6. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Tomáš Foltas.

 

2013 

K 30. 12. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.

K 21. 10. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Miloslav Výborný.

K 1. 10. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Mgr. Ondřej Mrákota.

Od 1. 9. 2013 do 28. 2. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Okresního soudu v Chrudimi JUDr. Mgr. Hynek Baňouch, Ph.D.

Od 7. 8. 2013 je dočasně zproštěna výkonu funkce soudkyně Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Od 3. 5. 2013 je dočasně zproštěna výkonu funkce soudkyně Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudkyně Ústavního soudu JUDr. Milada Tomková.

K 1. 3. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

K 1. 2. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.

K 1. 1. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Jan Vyklický.

 

2012 

Ke 17. 12. 2012 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Marii Turkové.

Od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2012 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 JUDr. Jan Vyklický.

Od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jan Rutsch.

 

2011

K 31. 12. 2011 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Milanu Kamlachovi.

Od 1. 8. 2011 do 31. 1. 2012 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 JUDr. Jan Vyklický.

Od 1. 1. do 30. 6. 2011 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Ostravě Mgr. Jiří Gottwald.

 

2010

Od 1. 7. do 31. 12. 2010 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Mgr. Ondřej Mrákota.

Dne 27. 3. 2010 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Petru Příhodovi.

Od 1. 1. do 30. 6. 2010 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Plzni Mgr. Alexandr Krysl.

Od 1. 1. do 30. 6. 2010 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Ostravě Mgr. Tomáš Zubek.

K 1. 1. 2010 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Mgr. David Hipšr.

K 1. 1. 2010 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Jiří Palla.

 

2009 

Dne 22. 10. 2009 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Marii Součkové.

Od 1. 7. 2009 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph. D.

 

2008 

K 31. 10. 2008 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Václavu Novotnému.

Od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2009 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Jiří Palla.

Dne 31. 7. 2008 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Brigitě Chrastilové.

Od 1. 4. do 30. 6. 2008 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Věra Šimůnková.

Od 1. 1. 2008 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec.

Od 1. 1. 2008 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

Poslední aktualizace: 11.9.2019

Aktuality

NSS zkritizoval praxi finanční správy, která úředníky provádějící daňové kontroly motivovala cílovými odměnami

Nejvyšší správní soud při projednávání kasační stížnosti KV2 Audio International, spol. s r.o. proti Odvolacímu finančnímu ředitelství řešil jako jednu z námitek možnou podjatost úředních osob správce daně provádějících daňovou kontrolu uplatnění odpočtu v oblasti výzkumu a vývoje z důvodu jejich finanční motivace příslibem výplaty mimořádných odměn. Soud přitom praxi odměňování výrazně zkritizoval.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 5/2019
Datum jednání:  20.11.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2019
Datum jednání:  04.12.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2019
Datum jednání:  04.12.2019


Sbírka rozhodnutí NSS