Nejvyšší správní soud
    
 

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

V průběhu dvoutýdenní stáže se zahraničnímu hostu věnovali soudci a asistenti Nejvyššího správního soudu i poradci Oddělení dokumentace a analytiky soudu. Od nich a od soudců Krajského soudu v Brně, se dozvěděl velké množství informací o fungování správního soudnictví v České republice. Hovořilo se o pravidlech soudního procesu, o složení senátů či o postavení asistentů. Stážista se na Nejvyšším správním soudu seznámil s agendou, která soudu v letošním roce přibyla - s přezkumem pandemických opatření a zajímal se také o rozhodování soudu v kárných řízeních.

Pro soudce připravili program též kolegové na Ústavním soudu, Nejvyšším soudu a v Kanceláři veřejného ochránce práv. Jako akademik navštívil Právnickou fakultu Masarykovy univerzity.

Vzpomínkou na stáž egyptského soudce budou dvě rozsáhlé autorské publikace, které věnoval knihovně Nejvyššího správního soudu.

 

Nejvyšší správní soud je členem Mezinárodní asociace vysokých správních soudů (Association internationale des hautes juridictions administrative) od roku 2007. Asociace byla založena v roce 1983 v Paříži a v současné době sdružuje 85 nejvyšších správních soudů po celém světě (57 členů a 28 pozorovatelů). Jejím cílem je rozvíjet spolupráci mezi členy a podporovat výměnu a sdílení zkušeností ze správního soudnictví.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 25.11.2021

Aktuality

Finanční referent – pokladník

Nejvyšší správní soud hledá vhodného kandidáta/kandidátku na místo finanční referent – pokladník

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 5/2021
Datum jednání:  16.02.2022


Sbírka rozhodnutí NSS