Nejvyšší správní soud
    
 

Finanční úřad nevyzval Janu Nečasovou řádně k podání daňového přiznání – jeho rozhodnutí ve věci darovací daně je nezákonné

Finanční úřad pro hlavní město Prahu v dubnu roku 2015 vyzval Mgr. Janu Nečasovou (stěžovatelka) k podání daňového přiznání k dani darovací, a to na základě poznatků, které získal z usnesení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ze dne 16. 3. 2015 o zahájení trestního stíhání stěžovatelky. Stěžovatelka na tuto výzvu nereagovala, finanční úřad jí proto stanovil podle pomůcek darovací daň. Odvolací finanční ředitelství rozhodnutí finančního úřadu potvrdilo.

Stěžovatelka se proti rozhodnutí daňových orgánů bránila u Městského soudu v Praze. Namítala mimo jiné, že výzva k podání daňového přiznání jí byla doručována na nesprávnou adresu, a proto nebyly naplněny zákonem předpokládané podmínky pro vyměření daně podle pomůcek. Městský soud žalobu zamítl, Nejvyšší správní soud se však s jeho závěry neztotožnil.

Nejvyšší správní soud konstatoval, že Finanční úřad pro hlavní město Prahu neměl stěžovatelce výzvu (a následně též platební výměr) doručovat na adresu, kterou si jako adresu pro doručování zvolila v roce 2006 u Finančního úřadu pro Karlovarský kraj. Volba této adresy jako doručovací nebyla vůči Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu účinná. „S ohledem na přechodná ustanovení daňového řádu bylo nutno účinky stěžovatelčiny žádosti o doručování na zvolenou adresu ze dne 6. 1. 2006 posuzovat podle příslušných ustanovení zákona o správě daní a poplatků. Z nich vyplývá, že žádost podaná u Finančního úřadu v Karlových Varech nevyvolávala účinky vůči Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu. Doručoval-li finanční úřad výzvu k podání daňového přiznání a platební výměr na adresu, kterou si stěžovatelka zvolila jako doručovací u jiného správce daně v roce 2006, postupoval nesprávně“, uzavřela předsedkyně senátu JUDr. Lenka Kaniová.

Vzhledem k tomu, že výzva k podání daňového přiznání nebyla doručena, stěžovatelka se tak neseznámila s obsahem výzvy, a proto nebyly naplněny zákonem požadované podmínky pro stanovení daně podle pomůcek. Rozhodnutí správního orgánu proto muselo být pro nezákonnost zrušeno.

Informace k rozsudku ze dne 18. prosince 2019 ve věci sp. zn. 1 Afs 168/2019.

Poslední aktualizace: 11.3.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS