Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 13. července 2021

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 9. července 2021, ve kterém požadujete poskytnutí následující informace:

„1. z jakého důvodu a podle jakého právního předpisu byl rozsudek č. j.: 10 Ads 302/2019 - 47 zveřejněn s uvedením plného

jména a adresy žalobce, když běžně se rozsudky zveřejňují s uvedením iniciál žalobce bez adresy?

2. žádám o sdělení, kdo o způsobu zveřejnění zmíněného rozsudku rozhodl a kdo ho skutečně vykonal?

3. který člen senátu byl v uvedené věci zpravodajem?“

Jak jsem ověřila na oficiálních webových stránkách soudu, je zde umístěna anonymizovaná verze rozsudku, viz zde: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/030210Ads_1900047_20210304104312_20210305090024_prevedeno.pdf

Jinak pro vyhlašování rozsudků platí pravidla popsaná zde: http://www.nssoud.cz/main2Col.aspx?cls=RozhodnutiList&menu=185

Jak je v textu uvedeno, na Úřední desce jsou rozsudky vyvěšeny dva týdny, poté je zveřejněna pouze jejich anonymizovaná verze.

Zveřejňování rozsudků se řídí Kancelářským a spisovým řádem NSS, který najdete na www.nssoud.cz, odkaz O soudu, Organizace soudu a dále Organizační dokumenty.

Co se týká soudce zpravodaje, soudkyní zpravodajkou byla Michaela Bejčková. Nutno ale dodat, že Nejvyšší správní soud rozhoduje podle § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve tříčlenných senátech; hlasy v senátu jsou rovnocenné, funkce soudce zpravodaje je pouze administrativní a hlas soudce zpravodaje nemá větší váhu. Funkce soudce zpravodaje ve správním soudnictví zákonnou oporu nemá.

Poslední aktualizace: 13.7.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS