Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 19. ledna 2021

Reaguji na Vaši žádost ze dne 18. ledna 2021, ve které podle zákona č. 106/1999 Sb., žádáte o informaci zda:  „byla u zdejšího soudu podána kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.10.2020 č. j. 30 A 140/2020 – 44 (dale jen “Usnesení”).“

Jak lze ověřit z veřejně dostupné oficiální databáze Nejvyššího správního soudu www.nssoud.cz, zde Rozhodovací činnost, Rozhodnutí správních soudů, kde zadáte v Plném formuláři příslušnou spisovou značku, k dnešnímu dni neeviduje Nejvyšší správní soud kasační stížnost k Vámi uváděné spisové značce.

Poslední aktualizace: 19.1.2021

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS