Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 2. října 2020

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 26. září 2020, ve kterém jste podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádali o poskytnutí následujících informací.

„V kolika zahájených řízení u Nejvyššího správního soudu od 1. 1. 202018 do 31. 12. 2018 žalobce (jako stěžovatel) podal kasační stížnost proti rozsudku soudu prvního stupně, kde žalovaným bylo Odvolací finanční ředitelství.Navazujeme na dřívější žádost, kde bylo žádáno, kde je Odvolací finanční ředitelství stěžovatelem.

Prosíme o zaslání sestavy – tabulky, kde bude sp. zn., datum napadnutí na NSS, stěžovatel, eventuálněi datum rozhodnutí NSS a výrok, a to dle možností NSS.“

Zde jsou odpovědi.

Odvolací finanční ředitelství bylo žalovaným v celkem 385 řízeních zahájených od 1. 1. do 31. 12. 2018.

Tabulka, viz příloha.

Poslední aktualizace: 2.10.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS