Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 20. října 2020

Odpovídám tímto na Vaše podání podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 12. října 2020.

 

Rozhodnutí čj. 1 As 158/2020 – 67 Vám posílám v příloze. Z něj je patrné sídlo advokátní kanceláře.

Co se týče evidenčního čísla ČAK, jedná se o veřejnou informaci. Viz zde: https://vyhledavac.cak.cz/Contact/Details/2313514f-5f23-e711-80d5-00155d040b0c

 

Poslední aktualizace: 20.10.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS