Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 21. prosince 2020

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. prosince 2020, ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žádáte o „sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího správního soudu“, která dále specifikujete.

 

1. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz

například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího

správního soudu ze dne 10.11.2015 čj. 1 Afs 61/2015 – 46

DIENSTBIER Filip

 

2. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz

například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího

správního soudu ze dne 15.2.2020 čj. 1 Afs 53/2016 – 55

DIENSTBIER Filip

 

3. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz

například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího

správního soudu ze dne 26.3.2020 čj. 10 Afs 255/2018 – 39

BEJČKOVÁ Michaela

 

4. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz

například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího

správního soudu ze dne 26.2.2020 čj. 2 Afs 32/2008 – 116

HAVELEC Radovan

 

5. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz

například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího

správního soudu ze dne 11.11.2020 čj. 1 Afs 205/2020 – 45

KANIOVÁ Lenka

 

6. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz

například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího

správního soudu ze dne 26.2.2010 čj. 2 Afs 32/2008-116

HAVELEC Radovan

 

7. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz

například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího

správního soudu ze dne 12.7.2018 čj. 10 Afs 26/2018-46

KÜHN Zdeněk

8. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz

například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího

správního soudu ze dne 2.8.2017 čj. 4 Afs 58/2007-78

Pokud máte na mysli 4 Afs 58/2017 (2007 neexistuje)

ROZTOČIL Aleš

 

 

9. Dovoluji si požádat o sdělení, jaký soudce byl v roli soudce zpravodaje (viz

například § 7 odst. 3 Jednacího řádu NSS) u rozhodnutí Nejvyššího

správního soudu ze dne 25.7.2008 čj. 8 Afs 69/2007-62

PASSER Jan

 

K otázkám 10. a 11. mohu uvést, tak jak jsem Vás již v minulosti i informovala, Nejvyšší správní soud rozhoduje podle § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve tříčlenných senátech; hlasy v senátu jsou rovnocenné, funkce soudce zpravodaje je pouze administrativní a hlas soudce zpravodaje nemá větší váhu. Funkce soudce zpravodaje ve správním soudnictví zákonnou oporu nemá.

Též v přípise ze dne 31. července 2020 čj. Tm 199/2020 – 3 Vám bylo na shodné dotazy odpovězeno, že žádné pravidlo pro soudce týkající se „uvádění“ soudce zpravodaje v rozhodnutí neexistuje.

Poslední aktualizace: 21.12.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS