Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 22. června 2021

Odpovídám tímto na Vaše podání podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím ze dne 20. června 2021, ve kterém žádáte: o sdělení, zda je v současné době vedeno u Vašeho soudu řízení o zrušení Mimořádného opatření min. zdravotnictví ČR č.j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN (viz příloha) a v případě kladné odpovědi o sdělení spis. zn., pod kterým je toto řízení vedeno.“

 

Celkem napadlo pět věcí týkajících se opatření MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN; jedna věc z nich je již skončena, a to věc vedená pod sp. zn. 5 Ao 23/2021 viz zde: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2021/0023_5Ao__2100023_20210621124938_20210622102013_prevedeno.pdf.

 

V současné době probíhají čtyři řízení:

5 Ao 25/2021

5 Ao 26/2021

5 Ao 27/2021

5 Ao 28/2021

 

Veškerá meritorní rozhodnutí NSS zveřejňuje na svém webu, www.nssoud.cz.

Poslední aktualizace: 22.6.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS