Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 23. června 2021

Odpovídám tímto na Vaše podání podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve kterém žádáte o odpovědi na svoje otázky. Otázky se týkají agendy, která je u Nejvyššího správního soudu vedena v rejstříku Ao řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části", k jehož projednání je Nejvyšší správní soud příslušný jako soud prvního stupně. Jedná se o návrhy na zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Přehled týkající se bodu 1. Vaší žádosti Vám zasílám v příloze.

Co se týká bodu 2. Vás Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona podle § 6 odst. 1 uvedeného zákona odkazuje na zveřejněnou informaci. K zásadním meritorním rozsudkům v agendě rejstříku Ao vydal NSS tiskové zprávy, viz nssoud.cz, odkaz Aktuality. Celé rozsudky můžete pročítat na www.nssoud.cz Úřední deska nebo Rozhodovací činnost, kde zadáte rejstříkovou značku Ao a rok 2021 nebo můžete vyhledávat dle zaslaných spisových značek. Doporučila bych Vám také průběžně sledovat Úřední desku a Aktuality. V případě doposud nerozhodnutých věcí soud v takto detailním rozlišení informace neshromažďuje.

Poslední aktualizace: 23.6.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS