Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 24. srpna 2021

Odpovídám tímto na Vaše podání podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím ze dne 12. srpna 2021, ve kterém žádáte: „zda byl podán návrh na zrušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN ze dne 30. 7. 2021 a pokud bude odpověď kladná, pak prosím o sdělení spis. zn., pod kterými je uvedená žaloba vedena u Vašeho soudu a dále o zaslání těchto žalob v jejich anonymizované podobě.“

 Vámi uvedeného se týkají řízení následujících spisových značek:

2 Ao 12/2021

2 Ao 11/2021

2 Ao 10/2021

2 Ao 9/2021

2 Ao 8/2021

2 Ao 7/2021

2 Ao 6/2021

2 Ao 5/2021

Ve chvíli, kdy bude rozhodnuto, naleznete rozsudek na www.nssoud.cz, Úřední deska a následně anonymizovaná rozhodnutí jsou pod odkazem Rozhodovací činnost, Rozhodnutí správních soudů, kde zadáte spisovou značku věci.

 

V části Vaší žádosti vydává povinný subjekt rozhodnutí, které je Vám doručováno samostatně.

Poslední aktualizace: 2.9.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS