Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 25. října 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 11. října 2019, ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žádáte o poskytnutí údajů, dle Vámi uvedeného zadání. A to konkrétně: Žádáme o spisové značky řízení vedených před NSS, takových, kde proběhlo v poslední době jednání před soudem, a sice posledních (nejnovějších) 10 jednání před soudem vzhledem ke dni doručení této zprávy, včetně. Vyjma případů, kdy jednání nejsou přítomni účastníci, zástupci ani veřejnost a soud provádí pouze listinné důkazy nebo vyhlašuje rozhodnutí. (viz o.s.ř. § 40 (2)) Žádáme o informaci, zda v těchto deseti případech byl z jednání pořízen zvukový nebo zvukově obrazový záznam. (o.s.ř. § 40 (1)) Nebyl-li pořízen záznam, žádáme o informaci, jak soud nepořizování záznamu v každém z 10 případů zdůvodnil. Pokud nebylo pořízení záznamu možné, pak se ptáme proč nebylo možné, jaká přesně překážka tomu bránila. Pokud zákon stanovil, že záznam být pořízen nemá, pak se ptáme jaký přesně zákon, paragraf, odst. a písmeno.“

Sp.zn. 1 Afs 363/2018, 9 Afs 287/2017, 10 As 138/2016, 2 As 315/2015, 9 As 166/2016, 2 As 313/2015, 9 As 280/2015, 7 As 331/2015, 9 Ao 6/2011 a 8 Ao 1/2011. V řízeních byl podle § 30a Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu pořizován zvukový záznam.

Poslední aktualizace: 2.12.2019

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS