Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 26. července 2021

Dne 28. června 2021 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena Vaše žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“). V podání požadujete následující:

„Žádám o poskytnutí informace o věcech agendy Nejvyššího správního soudu (dále jen „soud“) rozdělované podle pravidel rozdělování věcí stanovených v části I., článků 5 a 6 rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu, které byly přijaty a zpracovány podatelnou soudu podle § 16 až § 33 Kancelářského a spisového řádu Nejvyššího správního soudu a jedná se o „novou věc“ ve smyslu § 32 odst. 2 Kancelářského a spisového řádu Nejvyššího správního soudu (dále jen „podání ve věci“). U každého podání ve věci doručeného prostřednictvím (i) datové schránky, (ii) datových zpráv z e-mailové schránky a (iii) datových zpráv z aplikace E-podatelna, které k soudu došlo ve dnech 12. 6. 2020 až 15. 6. 2020, dne 8. 1. 2021, dne 3. 2. 2021 a dne 24. 2. 2021, si dovoluji požádat o sdělení: - času dodání „datové zprávy“, - času doručení, - času pošty došlé, - času evidence podání, - pořadové číslo došlé pošty zadané podatelnou podle části I., článku 5 rozvrhu práce soudu, - spisovou značku - „identifikátor elektronického podání“ v případě podání ve věci přijatého podle § 24 Kancelářského a spisového řádu Nejvyššího správního soudu a - „identifikátor (ID zprávy)“ v případě podání ve věci přijatého podle § 25 až § 27 Kancelářského a spisového řádu Nejvyššího správního soudu. U každého podání ve věci doručeného jiným způsobem, které k soudu došlo ve dnech 12. 6. 2020 až 15. 6. 2020, dne 8. 1. 2021, dne 3. 2. 2021 a dne 24. 2. 2021, si dovoluji požádat o sdělení: - času doručení a - času evidence podání.“

Ve věci Vaší žádosti postupoval Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt podle § 17 odst. 1 zákona a požadoval úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, o čemž jste byl podrobně informován přípisem – výzvou čj. Tm 158/2021 – 5 ze dne 13. července 2021.

Dne 13. července 2021 jste požadovanou částku za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací uhradil.

Povinný subjekt tedy pro Vás informace zpracoval a v přehledné tabulce Vám je jako přílohu tohoto přípisu posílá.

Poslední aktualizace: 26.7.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS