Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 30. října 2020

Odpovídám tímto na Vaše podání podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, podle kterého žádáte o: písemný materiál srovnávající jednotlivé systémy správního soudnictví v evropským státech, který měli prof. JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D. a doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek Ph.D., LL.M. v září 2019 prezentovat na semináři ACA-Europe pro soudce Nejvyššího správního soudu.“

 

V příloze Vám dokument zasílám.

Poslední aktualizace: 30.10.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS