Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 4. června 2021

Odpovídám tímto na Vaše podání podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve kterém žádáte o informace týkající se: „rozhodovací činnosti senátu č. 7:

1) kolik senát č. 7 eviduje nevyřízených kasačních stížností týkajících

přezkumu opatření obecné povahy s datem podání kasační stížnosti před 12. 10. 2020?

2) kolik z těchto stížností bylo soudu doručeno před 1. 1. 2020?“

 

Odpovědi jsou:

1)11 věcí

2) 1 věc

Poslední aktualizace: 4.6.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS