Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 8. října 2021

Reaguji na Vaši žádost ze dne 1. října 2021, ve které podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, žádáte o informaci o řízeních, ve kterých jste účastníkem řízení.

Přehled věcí včetně spisových značek Vám zasílám v tabulce, která je přílohou tohoto přípisu.

Z této tabulky je patrné, že o návrhu na zrušení obecné povahy proti Ministerstvu zdravotnictví bylo rozhodnuto dne 22. 7. 2021, sp. zn. 10 Ao 18/2021. Jak jsem ověřila ze spisu, NSS Vám doručil usnesení ze dne 22. 7. 2021, čj. 10 Ao 18/2021-15, jímž odmítl návrh na zrušení opatření obecné povahy. Dle doručenky jste Vy jako navrhovatel převzal zásilku s usnesením (obálka typ I.) osobně 26. 7. 2021, což je ztvrzeno podpisem. Toto řízení je skončeno.

Dále z této tabulky vyplývá, že rozhodnuto není o jednom z Vašich podání a to podání, které je evidováno u NSS pod sp. zn. Na 205/2021, a které bylo NSS doručeno dne 15. září 2021. Dne 23. září 2021 Vám byl v této probíhající věci soudem zaslán přípis č. j. Na 205/2021 – 8.

Poslední aktualizace: 8.10.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS