Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 9. června 2021

Odpovídám tímto na Vaše podání podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve kterém žádáte o informaci k věci vedené u Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 368/2019, v níž jste účastníkem řízení.

Podle informací z příslušného sedmého senátu NSS by mohlo být rozhodnuto pravděpodobně ve lhůtě jednoho měsíce.

Poslední aktualizace: 16.6.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS