Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 14. května 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. května 2019, ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žádáte o poskytnutí údajů, dle Vámi uvedeného zadání. A to konkrétně o „poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pro potřeby svého disertačního výzkumu v oblasti autorského práva shromažďuji veškerou judikaturu spojenou se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zkoumám přitom zejména náležitosti argumentace v dané věci. Žádám tedy o poskytnutí *veškerých rozhodnutí (usnesení i rozsudků) spojených se zákonem č. 121/2000 Sb.* *a vydaných* Vaším soudem v období *od 1. 12. 2000 do 31. 12. 2018*.

 

Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona podle § 6 odst. 1 uvedeného zákona Vás odkazuje na zveřejněnou informaci.

 

Nejvyšší správní soud neeviduje informace o řízeních v podobě a souhrnu, v jakém tyto informace požadujete. Nejvyšší správní soud ale zveřejňuje veškerá meritorní rozhodnutí na webových stránkách www.nssoud.cz. Na webových stránkách soudu jsou též veškeré Sbírky NSS.

 

Rozšířený a plný formulář v odkaze Rozhodovací činnost a dále Rozhodnutí správních soudů nabízí možnosti, jak se ke kýženému výsledku dopracovat. Nejpoužívanější kritéria jsou dotčené předpisy (tzn. dle příslušných zákonů, které se problematiky dotýkají – tuto možnost má právě jen webový vyhledávač pro veřejnost); plný formulář nabízí i další možnosti vymezení vyhledávání, třeba za použití hesláře.

 

Ve Vašem případě doporučuji hledat podle příslušného zákona. Po zadání „hledat“ se Vám zobrazí spisové značky a zároveň i rozhodnutí, která můžete pročítat.

Poslední aktualizace: 14.5.2019

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 1. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  02.07.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS