Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 14. května 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. května 2019, ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žádáte o poskytnutí údajů, dle Vámi uvedeného zadání. A to konkrétně o „poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pro potřeby svého disertačního výzkumu v oblasti autorského práva shromažďuji veškerou judikaturu spojenou se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zkoumám přitom zejména náležitosti argumentace v dané věci. Žádám tedy o poskytnutí *veškerých rozhodnutí (usnesení i rozsudků) spojených se zákonem č. 121/2000 Sb.* *a vydaných* Vaším soudem v období *od 1. 12. 2000 do 31. 12. 2018*.

 

Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona podle § 6 odst. 1 uvedeného zákona Vás odkazuje na zveřejněnou informaci.

 

Nejvyšší správní soud neeviduje informace o řízeních v podobě a souhrnu, v jakém tyto informace požadujete. Nejvyšší správní soud ale zveřejňuje veškerá meritorní rozhodnutí na webových stránkách www.nssoud.cz. Na webových stránkách soudu jsou též veškeré Sbírky NSS.

 

Rozšířený a plný formulář v odkaze Rozhodovací činnost a dále Rozhodnutí správních soudů nabízí možnosti, jak se ke kýženému výsledku dopracovat. Nejpoužívanější kritéria jsou dotčené předpisy (tzn. dle příslušných zákonů, které se problematiky dotýkají – tuto možnost má právě jen webový vyhledávač pro veřejnost); plný formulář nabízí i další možnosti vymezení vyhledávání, třeba za použití hesláře.

 

Ve Vašem případě doporučuji hledat podle příslušného zákona. Po zadání „hledat“ se Vám zobrazí spisové značky a zároveň i rozhodnutí, která můžete pročítat.

Poslední aktualizace: 14.5.2019

Aktuality

NSS rozhodl, že systemizace státních zaměstnanců je přezkoumatelná jako podkladový akt rozhodnutí ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců

Nejvyšší správní soud se na základě kasační stížnosti bývalého prvního náměstka ministra zemědělství zabýval tím, zda může být soudy ve správním soudnictví přezkoumána systemizace státních zaměstnanců schvalovaná vládou.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  21.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 2/2019
Datum jednání:  22.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2019
Datum jednání:  22.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS