Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 16. 2. 2021

Odpovídám tímto na Vaše podání podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím ze dne 3. února 2021, ve kterém se ptáte: „na základě čeho zveřejňuje Nejvyšší správní soud informace o předběžných otázkách SDEU a odkud čerpá informace o žádostech jiných soudů. Proč není seznam aktualizován a končí k červenci 2020? Nejvyšší soud má ve svém seznamu cca o 8 předběžných otázek více. Pokud existujenějaká metodika či pokyn, žádám o jeho zaslání.“

Nejvyšší správní soud nemá zákonnou povinnost předběžné otázky na stránkách soudu zveřejňovat, a proto ani nemá žádný manuál pro jejich zveřejňování. Pokud se o tyto dokumenty zajímáte, bude pro Vás nejlepší pravidelně sledovat webové stránky curia.europa.eu, které o probíhajících řízeních informují a zveřejňují také související dokumenty v několika jazycích. Stránky Soudního dvora EU jsou zdrojem informací pro Nejvyšší správní soud a dle možností jsou podle nich webové stránky NSS aktualizovány, ale NSS si určitě nedělá ambice stránkám Soudního dvora EU konkurovat.

Poslední aktualizace: 16.2.2021

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS