Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 19. března 2019

1.
- ASPI verze 2018, Wolters Kluwer ČR, a.s.
- CODEXIS, verze 7.77.0 informace o produktu naleznete na www.atlasconsulting.cz

2. Směrnice o bezpečném používání informačních a komunikačních technologií Nejvyššího správního soudu.

Poslední aktualizace: 19.3.2019
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 2/2019
Datum jednání:  28.08.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2017
Datum jednání:  28.08.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2018
Datum jednání:  28.08.2019


Sbírka rozhodnutí NSS