Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 19. března 2019

1.
- ASPI verze 2018, Wolters Kluwer ČR, a.s.
- CODEXIS, verze 7.77.0 informace o produktu naleznete na www.atlasconsulting.cz

2. Směrnice o bezpečném používání informačních a komunikačních technologií Nejvyššího správního soudu.

Poslední aktualizace: 19.3.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud již rozhodl všechny návrhy, které obdržel v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Na svém dnešním jednání projednal volební senát poslední tři stížnosti. Věc pod sp.zn. Vol 4/2019 odmítl a věc pod sp.zn. Vol 16/2019 zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  26.06.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2019
Datum jednání:  16.07.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  23.07.2019


Sbírka rozhodnutí NSS