Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 19. srpna 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 7. srpna 2019 a ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném žádáte poskytnutí následujících informací:

„zda u Nejvyššího správního soudu jsou vedena řízení, v nichž jako účastník či osoba zúčastněná vystupuje společnost M.B. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. ... (dále jen „Řízení“).“

Žádná řízení, kde by byla uvedená společnost účastníkem řízení, Nejvyšší správní soud k dnešnímu dni neeviduje.

 

Poslední aktualizace: 11.9.2019

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS