Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 2. dubna 2019

Reaguji na Vaši žádost ze dne 1. dubna 2019, ve které podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, žádáte „o poskytnutí spisové značky řízení o kasační stížnosti, která byla podána proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2018, č. j. 10 A 178/2017 – 38.“

Jak lze ověřit z veřejně dostupné oficiální databáze Nejvyššího správního soudu (www.nssoud.cz, zde Rozhodovací činnost, Rozhodnutí správních soudů, kde zadáte v Plném formuláři příslušnou spisovou značku), k dnešnímu dni eviduje Nejvyšší správní soud kasační stížnost k Vámi uváděné spisové značce Městského soudu v Praze. V tomto případě je to sp. zn. 1 As 10/2019 (viz obrázek níže).

V momentě, kdy je věc napadena kasační stížností, je na www.nssoud.cz k dohledání spisová značka městského, resp. příslušného krajského soudu a u ní je uveden opravný prostředek, tj. spisová značka Nejvyššího správního soudu, která se konkrétní věci týká. Pokud by tomu tak nebylo, spisovou značku městského soudu, resp. krajského soudu Vám vyhledavač nevyhledá, popř. vyhledá, ale není u ní uveden opravný prostředek.

 

Poslední aktualizace: 2.4.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného, která byla uzavřena dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy jako zadavatelem a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll s.r.o.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2019
Datum jednání:  18.12.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2019
Datum jednání:  15.01.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2019
Datum jednání:  20.01.2020


Sbírka rozhodnutí NSS