Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 23. července 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 8. července 2019, ve kterém jste podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí následujících informací.

„- celkový počet zaměstnanců NSS v letech 2003-2018

- z toho počet administrativních pracovníků NSS v letech 2003-2018

- počet studentů pracujících u NSS v letech 2003-2018“

 

- celkový počet zaměstnanců NSS v letech 2003-2018

2003 - 2018

 

 

Rok

v evidenčním počtu k 31.12.

2003

86

2004

98

2005

103

2006

110

2007

112

2008

117

2009

123

2010

115

2011

105

2012

108

2013

114

2014

127

2015

131

2016

130

2017

135

2018

136

 

 

- z toho počet administrativních pracovníků NSS v letech 2003-2018 (bez asistentů soudců)

2003 - 2018

Rok

v evidenčním počtu k 31.12.

2003

42

2004

51

2005

55

2006

56

2007

54

2008

53

2009

54

2010

53

2011

49

2012

51

2013

52

2014

53

2015

54

2016

54

2017

56

2018

56

 

 

 

 

- počet studentů pracujících u NSS v letech 2003-2018

NEEVIDUJEME

 

 

Poslední aktualizace: 23.7.2019

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS