Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 25. června 2019

Reaguji na Vaši žádost ze dne 18. června 2019, ve které podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, žádáte o „poskytnutí textu návrhu Nejvyššího správního soudu, jímž zahájil řízení před Ústavním soudem ve věci zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb. (řízení před NSS vedeno pod sp. zn. 2 As 64/2017).“

Anonymizovaný návrh Vám v příloze zasílám.

http://www.nssoud.cz/dokumenty/Navrh_k_US_2_As_64_2017.pdf

Poslední aktualizace: 8.7.2019
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 2/2019
Datum jednání:  28.08.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2017
Datum jednání:  28.08.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2018
Datum jednání:  28.08.2019


Sbírka rozhodnutí NSS