Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 25. dubna 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 9. dubna 2019 a ve kterém se ptáte na spisové značky kasačních stížností ve věcech čj. 15 A 26/2019 – 57 a čj. 5 A 6/2019 - 19.

Kasační stížnost proti rozhodnutí č.j. 15 A 26/2019 – 57 má u NSS sp.zn 7 As 107/2019.

Co se týká rozhodnutí č.j. 5 A 6/2019 – 19, věc má u NSS sp.zn 10 As 102/2019. Tato věc je již skončena a to jinak, protože se podle obsahu nejednalo o kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 25.4.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného, která byla uzavřena dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy jako zadavatelem a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll s.r.o.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2019
Datum jednání:  18.12.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2019
Datum jednání:  15.01.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2019
Datum jednání:  20.01.2020


Sbírka rozhodnutí NSS