Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 30. dubna 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 26. dubna 2019, ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žádáte o poskytnutí údajů, dle Vámi uvedeného zadání. A to konkrétně o „ sdělení počtu žalob, odvolání a dalších opravných prostředků ve vazbě na zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně zrušeného zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.“Jak dodáváte, žádáte o „sdělení počtu nápadu, a řešených sporů a ukončených řízení za poslední 3 roky od 01.01.2016 v rámci předmětných daní do 31.12.2018 a dtto od 01.01.2019 do 31.03.2019.“

Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona podle § 6 odst. 1 uvedeného zákona Vás odkazuje na zveřejněnou informaci.

Nejvyšší správní soud neeviduje informace o řízeních v podobě a souhrnu, v jakém tyto informace požadujete. Nejvyšší správní soud ale zveřejňuje veškerá meritorní rozhodnutí na webových stránkách www.nssoud.cz. Na webových stránkách soudu jsou též veškeré Sbírky NSS.

Rozšířený a plný formulář v odkaze Rozhodovací činnost a dále Rozhodnutí správních soudů nabízí možnosti, jak se ke kýženému výsledku dopracovat. Nejpoužívanější kritéria jsou dotčené předpisy (tzn. dle příslušných zákonů, které se problematiky dotýkají – tuto možnost má právě jen webový vyhledávač pro veřejnost), ale plný formulář nabízí i další možnosti vymezení vyhledávání, třeba za použití hesláře.

Ve Vašem případě doporučuji hledat podle příslušného zákona nebo si zadat v rozšířeném formuláři Oblast úpravy. Po zadání „hledat“ se Vám zobrazí spisové značky a zároveň i rozhodnutí, která můžete pročítat.

 

Poslední aktualizace: 30.4.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného, která byla uzavřena dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy jako zadavatelem a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll s.r.o.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2019
Datum jednání:  18.12.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2019
Datum jednání:  15.01.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2019
Datum jednání:  20.01.2020


Sbírka rozhodnutí NSS