Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 5. března 2019

Odpověď zní:

1. Nejvyšší správní soud nemá k dispozici prostředky a metody pro katalogizaci a indexaci právních otázek.

2. Nejvyšší správní soud eviduje soudní judikaturu (potažmo právní názory) v Informačním systému. Jeho výstupy naleznete na www.nssoud.cz, Rozhodovací činnost, Rozhodnutí správních soudů a zde zadáte plný formulář, viz http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch&pageSource=0. Informace o rozhodnutích NSS jsou do informačního systému vkládány formou evidenčních listů judikatury (§ 44 a násl. Kancelářského a spisového řádu Nejvyššího správního soudu, viz www.nssoud.cz, odkaz Organizace soudu, Organizační dokumenty). Do informačního systému jsou vkládána veškerá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Soudci Nejvyššího správního soudu při své rozhodovací činnosti sledují, zda právní názor, který zaujímají v přijímaném rozhodnutí, není v rozporu s právním názorem Nejvyššího správního soudu již dříve v jiném rozhodnutí vysloveným.

3. Odkazuji na odpověď č. 1.

4. Evidenční listy v uvedeném Informačním systému obsahují i odkazy na prejudikaturu, tedy na rozhodnutí NSS se shodným právním názorem.

5. Vyplývá z odpovědi na otázku č. 1.

6. Vyplývá z odpovědi na otázku č. 1.

7. Vyplývá z odpovědi na otázky č. 2 a 4.

8. Vyplývá z odpovědi na otázky č. 2 a 4.

9. Vyplývá z odpovědi na otázky č. 2 a 4.

10. Viz odpověď na otázku č. 1.

Poslední aktualizace: 13.3.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného, která byla uzavřena dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy jako zadavatelem a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll s.r.o.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2019
Datum jednání:  18.12.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2019
Datum jednání:  15.01.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2019
Datum jednání:  20.01.2020


Sbírka rozhodnutí NSS