Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 6. prosince 2019

Reaguji na Vaši žádost ze dne 3. prosince 2019, ve které podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, žádáte o informaci „jestli nadepsaný soud eviduje, zda by u něj probíhalo, resp. probíhá, od jakékoliv řízení, skončené či probíhajících, které se týká či jehož stranou je, resp. byla:

1. společnost M. C. nebo;

2. společnost M.-S. nebo;

3. společnost S."

 

Nejvyšší správní soud eviduje jedno řízení, kde je účastníkem společnost MERKUR CASINO a.s., se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 27151506.

Kasační stížnost napadla k Nejvyššímu správnímu soudu 21. března 2017 a je vedena pod sp. zn. 8 As 58/2017. Jak vyplývá z veřejně dostupných informací (http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=InfoSoud&kau_id=192249), řízení bylo podle § 48 odst. 3 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, usnesením ze dne 7. března 2019 přerušeno, do doby rozhodnutí rozšířeného senátu, kterému jiný soudní senát předložil otázky, které jsou rozhodující též pro posouzení sporné otázky nastolené ve věci projednávané pod sp. zn. 8 As 58/2017.

Dvě zbývající Vámi uvedené společnosti v žádném řízení účastníky nejsou.

Poslední aktualizace: 10.12.2019

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS