Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 8. srpna 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 7. srpna 2019, ve kterém žádáte poskytnutí následujících informací: žádám Vás podle Zákona o svobodném přístupu k informacím o seznam všech soudních řízení vedených u Vašeho soudu k mojí osobě, a to jak věcí skončených tak probíhajících.“

Žádná řízení, kde by byla uvedená osoba M. J. účastnicí řízení, soud k dnešnímu dni neeviduje.

Poslední aktualizace: 8.8.2019

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS