Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

JUDr. Marie Žišková (* 1951)

JUDr. Marie Žišková (* 1951)


Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1975 až 1977 působila jako soudkyně na Okresním soudu v Jičíně  ve funkci předsedkyně senátu v občanskoprávní agendě, poté až do roku 2000 na Ministerstvu spravedlnosti, kde se nejprve věnovala dohledové činnosti a následně legislativě ve funkci vedoucí oddělení občanskoprávní legislativy.  Vykonávala též funkci tajemníka pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky pro právo občanské. V souvislosti s přípravou reformy správního soudnictví se podílela v letech 2000 až 2001 spolu s Michalem Mazancem a dalšími dnešními soudci Nejvyššího správního soudu na vypracování institucionální, kompetenční a procesní úpravy správního soudnictví, včetně osnovy soudního řádu správního a doprovodných zákonů. V letech 2000 až 2002 pracovala jako soudkyně Vrchního soudu v Praze. Soudkyní Nejvyššího správního soudu se stala v roce 2003 a působí zde ve funkci předsedkyně senátu. Věnuje se také publikační činnosti.  

 

Poslední aktualizace: 25.1.2016
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 7/2018
Datum jednání:  21.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 8/2018
Datum jednání:  23.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2018
Datum jednání:  24.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS