Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

JUDr. Viktor Kučera (* 1976)

JUDr. Viktor Kučera (* 1976)

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně; v roce 2008 složil na této fakultě rovněž státní rigorózní zkoušku v oboru právo, specializace správní právo. V letech 2001 až 2006 působil jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv, poté v letech 2007 až 2012 jako asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu. V listopadu 2012 byl jmenován soudcem a přidělen ke Krajskému soudu v Brně, kde posléze zastával též funkci místopředsedy pro úsek správního soudnictví. V roce 2018 byl dočasně přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu a od července následujícího roku byl k tomuto soudu přeložen. V minulosti byl mj. členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády České republiky pro lidská práva či pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo. V rámci publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na správní soudnictví a problematiku správního správa (především práva cizineckého).

Poslední aktualizace: 10.7.2019

Aktuality

Městský soud v Praze měl přezkoumat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zakazující přítomnost otců u porodu

Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze, který odmítl návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví a zakazujícího přítomnost otců či jiného doprovodu u porodu. Městský soud tak učinil proto, že v průběhu řízení před soudem ministerstvo schválilo nové opatření, kterým to předchozí nahradilo. Navrhovatelé přitom včas žádali, aby městský soud přezkoumal i nové opatření. Nejvyšší správní soud konstatoval, že Městský soud v Praze měl tomuto požadavku navrhovatelů vyhovět.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2019
Datum jednání:  10.06.2020
Zemědělství, myslivost a rybářství
Sp. zn.:  2 As 195/2019
Datum jednání:  11.06.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2020
Datum jednání:  15.06.2020


Sbírka rozhodnutí NSS