Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

JUDr. Viktor Kučera (* 1976)

JUDr. Viktor Kučera (* 1976)

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně; v roce 2008 složil na této fakultě rovněž státní rigorózní zkoušku v oboru právo, specializace správní právo. V letech 2001 až 2006 působil jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv, poté v letech 2007 až 2012 jako asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu. V listopadu 2012 byl jmenován soudcem a přidělen ke Krajskému soudu v Brně, kde posléze zastával též funkci místopředsedy pro úsek správního soudnictví. V roce 2018 byl dočasně přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu a od července následujícího roku byl k tomuto soudu přeložen. V minulosti byl mj. členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády České republiky pro lidská práva či pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo. V rámci publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na správní soudnictví a problematiku správního správa (především práva cizineckého).

Poslední aktualizace: 10.7.2019

Aktuality

NOVÁ KANDIDÁTKA NA SOUDKYNI NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU SE PŘEDSTAVÍ PLÉNU

Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec v návaznosti na zveřejněné Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud (Memorandum I) si dovoluje seznámit veřejnost s kandidátkou, kterou předběžně vybral na funkci soudkyně Nejvyššího správního soudu.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  03.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  14.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS