Nejvyšší správní soud
    
 

I. čtvrtletí 2014

Agenda_ Převzato Napadlo Rozhodnuto Rozsudek Usnesení Jinak Rozhodnutí Zůstatek
Agenda VS30000003
Kasační věci1216665735539191501146
Na, Nad, Nao, Nk2013513605086019
Obn, Pst, Komp, Vol, Konf, Aprk, Aprn, Ao, Kss, Ksz, Kse, Kseo46413502311152
Celkem1285841906539264921112203 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3

1146 1193 1221 267 229 239 220 201 244 1193 1221 1216 1146 1193 267 229 220 201 1193 1221

19 15 19 38 36 62 42 32 61 15 19 20 19 15 38 36 42 32 15 19

52 45 48 9 12 14 16 9 16 45 48 46 52 45 9 12 16 9 45 48