Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Mgr. Jana Brothánková (* 1953)

Mgr. Jana Brothánková (* 1953)

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Od r. 1978 do 1. 4. 1990 pracovala jako čekatelka, poté jako prokurátorka Obvodní prokuratury Praha 9 na úseku všeobecného a občanskosoudního dozoru, dále na tomtéž úseku Městské prokuratury v Praze do 31. 1. 1992.  Dne 16. 1. 1992 byla jmenována soudkyní Městského soudu v Praze, kde do 28. 2. 1993 působila jako soudkyně na úseku správního soudnictví. Následně se stala soudkyní správního úseku Vrchního soudu v Praze, od roku 1997 do roku 2002 zde působila ve funkci předsedkyně senátu pro správní soudnictví. Od roku 2003 do roku 2013 byla znovu předsedkyní specializovaného senátu pro správní soudnictví Městského soudu v Praze.  Od 1. 1. 2014 se stala soudkyní Nejvyššího správního soudu, od 1. 7. 2014 je jmenována předsedkyní senátu tohoto soudu.

Poslední aktualizace: 5.9.2014
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 7/2018
Datum jednání:  21.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 8/2018
Datum jednání:  23.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2018
Datum jednání:  24.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS