Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Mgr. Petra Weissová (* 1969)

Mgr. Petra Weissová (* 1969)

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1993 nastoupila jako justiční čekatelka na Krajský obchodní soud v Brně, kde také od roku 1996 začala působit jako soudkyně. Po zrušení krajských obchodních soudů v roce 2001 pokračovala jako soudkyně obchodního úseku Krajského soudu v Brně. V průběhu působení na tomto soudu byla od července do prosince 2014 a poté opětovně od září 2015 do února 2016 dočasně přidělena k Nejvyššímu správnímu soudu. Jeho stálou soudkyní se stala v březnu 2016.

Poslední aktualizace: 2.2.2017
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 7/2018
Datum jednání:  21.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 8/2018
Datum jednání:  23.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2018
Datum jednání:  24.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS