Nejvyšší správní soud
    
 

NOVÝ KANDIDÁT NA SOUDCE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU SE PŘEDSTAVÍ PLÉNU

Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec v návaznosti na zveřejněné Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud (Memorandum I) a Memorandum o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu (Memorandum II) si dovoluje seznámit veřejnost s kandidátem, kterého předběžně vybral na funkci soudce Nejvyššího správního soudu.

Kandidátem je JUDr. Viktor Kučera (* 1976). Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2001 působil v Kanceláři veřejného ochránce práv. Po pěti letech nastoupil na Nejvyšší správní soud, kde získával zkušenosti jako asistent současné místopředsedkyně soudu Barbary Pořízkové. Po jmenování soudcem pracoval u Krajského soudu v Brně na úseku správního soudnictví a po určitou dobu také jako místopředseda tohoto úseku. Od července 2018 je dočasně přidělený k Nejvyššímu správnímu soudu. Z charakteristiky kandidáta vyplývá, že je univerzálním správním soudcem, který má s ohledem na svoji předchozí praxi blízko zejména k cizinecké problematice, o čemž svědčí i jeho publikační a přednášková činnost.

JUDr. Viktor Kučera se osobně představí na slyšení před plénem Nejvyššího správního soudu, které se bude konat ve středu 24. dubna 2019. Před stávajícími soudci pohovoří o své motivaci, proč se o pozici soudce uchází, přednese vlastní pohled na fungování soudu a také vysvětlí svoji představu o osobním přínosu pro soud.

 

Charakteristika JUDr. Viktora Kučery

                           zde

Poslední aktualizace: 11.4.2019

Aktuality

NOVÁ KANDIDÁTKA NA SOUDKYNI NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU SE PŘEDSTAVÍ PLÉNU

Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec v návaznosti na zveřejněné Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud (Memorandum I) si dovoluje seznámit veřejnost s kandidátkou, kterou předběžně vybral na funkci soudkyně Nejvyššího správního soudu.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  03.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  14.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS