Nejvyšší správní soud
    
 

NSS zastavil řízení ve věci nejmenování doc. Ošťádala a doc. Fajta profesory

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 6. 2018 zastavil řízení o kasační stížnosti prezidenta republiky, která směřovala proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci nejmenování doc. Ošťádala a doc. Fajta profesory. Prezident republiky totiž vzal svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět. 

 

Tisková informace k usnesení ve věci sp.zn. 1 As 170/2018, celé usnesení naleznete zde.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 21.6.2018

Aktuality

Odvolání děkana Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava bylo v souladu se zákonem

Nejvyšší správní soud posuzoval zákonnost odvolání děkana Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Děkan byl odvolán rektorem na návrh akademického senátu fakulty dne 2. 11. 2017. Odvolaný děkan se proti rozhodnutí rektora bránil žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který mu nedal za pravdu a žalobu zamítl. Děkan proti rozsudku krajského soudu podal kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu, který potvrdil správnost rozhodnutí krajského soudu.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2017
Datum jednání:  26.09.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2018
Datum jednání:  04.10.2018


Sbírka rozhodnutí NSS