Nejvyšší správní soud
    
 

Na Nejvyšším správním soudu se utkali studenti práva

V sobotu 8. prosince 2018 hostil Nejvyšší správní soud studentský Moot Court z práva Evropské unie pořádaný Českou společností pro evropské a srovnávací právo. Soutěž, která se letos uskutečnila již potřetí, je otevřena všem studentům českých a slovenských právnických fakult a vede studenty nejen k rozšíření znalostí z evropského práva, ale klade i důraz na rozvoj právní argumentace v písemném i ústním projevu.

Soutěž se konala pod záštitou soudce zdejšího soudu, v současnosti zastávajícího funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie, Jana M. Passera, který zároveň předsedal jednomu z panelů v prvním kole, jakož i finálovému kolu. Na jejím průběhu se jako rozhodci rovněž podíleli asistenti Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a přednášející a studenti doktorského studia pražské, brněnské, olomoucké a bratislavské právnické fakulty.

Předmětem sporu před simulovaným soudem byl volný pohyb zboží, konkrétně řešení překážek při uvádění produktu z jednoho členského státu na trhy jiných členských států. Ve finálovém kole se utkala brněnská a pražská právnická fakulta, přičemž vítězství si nakonec odnesl tým studentů pátého ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve složení Jan Burda, Nela Janoušková a Martin Vejtasa. Vítězný tým byl rovněž oceněn za nejlepší písemné podání. Nejlepšími řečnicemi soutěže byly vybrány Natálie Dřínovská a Terézia Lazarová, které tím získaly možnost absolvovat stáž na Soudním dvoru Evropské unie v kabinetech soudce Jana M. Passera a generálního advokáta Michala Bobka.

 

Kristína Blažková

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo

https://csesp.cz/2018/09/21/csesp-moot-court-2018/

 

 

Poslední aktualizace: 11.12.2018

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS