Nejvyšší správní soud
    
 

Náměstek olomouckého státního zastupitelství se kárného provinění nedopustil

Kárný senát Nejvyššího správního soudu dnes zprostil návrhu na zahájení kárného řízení náměstka olomouckého vrchního státního zástupce Pavla Komára. Návrh podal nejvyšší žalobce Pavel Zeman, který spatřoval Komárovo provinění v tom, že v červnu loňského roku poskytl médiím informace o předvoláni policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho k podání vysvětlení v souvislosti s chystanou policejní reorganizací.

Náměstek se obhajoval mimo jiné tím, že informace sdělil záměrně ve veřejném zájmu, chtěl, aby se je veřejnost dozvěděla, protože se jednalo o událost s celospolečenským významem a již předtím bylo ve sdělovacích prostředcích publikováno mnoho článků týkajících se sporných změn v organizaci policie a jejich případných negativních dopadů na konkrétní trestní řízení.

Kárný senát v tomto Komárovi za pravdu nedal. Podle senátu náměstek zákon porušil, protože nelze v jeho jednání shledávat veřejný zájem – podle soudců bývalo stačilo poskytnutí obecné informace o tom, že by v souvislosti s reorganizací policie mohlo dojít k naplnění trestného činu, aniž by kárně obviněný uváděl konkrétní jména předvolaných k výslechu.

Navzdory tomu neshledal kárný soud postup kárně obviněného excesivním, a proto jej kárného návrhu zprostil.

Informace ke sp.zn. 12 Ksz 5/2016.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 12.9.2017

Aktuality

Zákon o poštovních službách v aktuálním znění nelze uplatňovat vůči jinému subjektu než České poště

Žalobkyně, společnost Geis Parcel CZ, s. r. o., v roce 2013 žádala Český telekomunikační úřad, aby dle § 37 odst. 3 písm. d) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), posoudil, zda služby, které žalobkyně poskytuje, jsou službami poštovními, a navrhovala, aby rozhodl negativně, neboť podstatou její činnosti je zasílatelství. Český telekomunikační úřad shledal, že služby poskytované žalobkyní jsou službami poštovními, což v rámci řízení o rozkladu potvrdil také předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Městský soud v Praze žalobě společnosti Geis Parcel CZ, s. r. o., proti tomuto rozhodnutí vyhověl a zrušil je.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 2/2017
Datum jednání:  26.09.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2017
Datum jednání:  04.10.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 3/2017
Datum jednání:  10.10.2017


Sbírka rozhodnutí NSS