Nejvyšší správní soud
    
 

Náměstek olomouckého státního zastupitelství se kárného provinění nedopustil

Kárný senát Nejvyššího správního soudu dnes zprostil návrhu na zahájení kárného řízení náměstka olomouckého vrchního státního zástupce Pavla Komára. Návrh podal nejvyšší žalobce Pavel Zeman, který spatřoval Komárovo provinění v tom, že v červnu loňského roku poskytl médiím informace o předvoláni policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho k podání vysvětlení v souvislosti s chystanou policejní reorganizací.

Náměstek se obhajoval mimo jiné tím, že informace sdělil záměrně ve veřejném zájmu, chtěl, aby se je veřejnost dozvěděla, protože se jednalo o událost s celospolečenským významem a již předtím bylo ve sdělovacích prostředcích publikováno mnoho článků týkajících se sporných změn v organizaci policie a jejich případných negativních dopadů na konkrétní trestní řízení.

Kárný senát v tomto Komárovi za pravdu nedal. Podle senátu náměstek zákon porušil, protože nelze v jeho jednání shledávat veřejný zájem – podle soudců bývalo stačilo poskytnutí obecné informace o tom, že by v souvislosti s reorganizací policie mohlo dojít k naplnění trestného činu, aniž by kárně obviněný uváděl konkrétní jména předvolaných k výslechu.

Navzdory tomu neshledal kárný soud postup kárně obviněného excesivním, a proto jej kárného návrhu zprostil.

Informace ke sp.zn. 12 Ksz 5/2016.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 12.9.2017

Aktuality

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí správních orgánů o zamítnutí žádosti spolku Děti Země o obnovu stavebního řízení na část dálnice D8

Spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu požádal dne 12. 4. 2013 o obnovu stavebního řízení ve věci stavebního povolení souboru staveb (86 stavebních objektů) v části „A – trasa dálnice“ a v části „F – tunel Radejčín“ v rámci stavby Dálnice D8 v délce 4,66 km, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice. Svou žádost odůvodnil tím, že územní rozhodnutí, kterým bylo povoleno umístění těchto stavebních objektů, zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 10/2017
Datum jednání:  27.02.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2017
Datum jednání:  28.02.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2017
Datum jednání:  06.03.2018


Sbírka rozhodnutí NSS