Nejvyšší správní soud
    
 

Návrh vězně týkající se voleb do Senátu nesplnil podmínky řízení; volební senát ho odmítl

Navrhovatel, který je ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov, doručil Nejvyššímu správnímu soudu návrh označený jako „žaloba na porušení práva volit postupem Vězeňské služby ČR v senátních volbách (volební okrsek Přerov)“.

Volební senát navrhovatele vyzval k odstranění vad návrhu, konkrétně aby formuloval zákonem přípustný výrok rozhodnutí (petit), jehož vydání se domáhá. Navrhovatel na výzvu reagoval, ale ani v tomto podání v souladu s § 87 odst. 2 zákona o volbách neupřesnil, zda se u soudu domáhá neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta.

Sedmičlenný volební senát dospěl k závěru, že návrh není projednatelný, a z tohoto důvodu jej odmítl.

 

Informace k usnesení ze dne 3. listopadu 2020 ve věci sp.zn. Vol 5/2020.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 23.11.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS