Nejvyšší správní soud
    
 

Nejvyšší správní soud již rozhodl všechny návrhy, které obdržel v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Na svém dnešním jednání projednal volební senát poslední tři stížnosti. Věc pod sp.zn. Vol 4/2019 odmítl a věc pod sp.zn. Vol 16/2019 zamítl.

Ve věci sp. zn. Vol 17/2019 volební senát zamítl návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů zvolených do Evropského parlamentu za politické hnutí ANO. Navrhovatel poukazoval na střet zájmů předsedy hnutí ANO a předsedy vlády Andreje Babiše, jeho vliv na média a na propojení hnutí ANO s podnikatelským uskupením Agrofert. Neuvedl však, jakým způsobem by se tyto dvě okolnosti mohly promítnout do výsledku voleb do Evropského parlamentu, nesplnil tedy jednu ze svých základních procesních povinností. Za této situace volební senát nepovažoval za nutné posuzovat, zda skutečně došlo k porušení zákona o střetu zájmů či pravidel pro vedení volební kampaně, a odkázal navrhovatele na orgány pověřené obecným dohledem v těchto oblastech. Volební senát připomněl, že jeho úlohou „není posuzovat jakékoli nesrovnalosti týkající se veřejně činných osob, nýbrž střežit řádný průběh volebního procesu a v odůvodněných případech do něj i zasáhnout“, avšak jen v takových případech, „kdy existují dostatečně závažné důkazy svědčící o tom, že volební výsledek neodpovídá skutečné vůli voličů.“  O takový případ v projednávané věci nešlo.

Nejvyšší správní soud obdržel celkem 19 návrhů. Osm z nich odmítl, protože nesplňovaly zákonné požadavky na volební stížnost a tudíž nebyly projednatelné. Pět návrhů vyřídil tzv. jinak, jelikož tato podání nebyla volebními stížnostmi. Šesti návrhy se soud zabýval meritorně a zamítl je.

Dnešní usnesení naleznete na www.nssoud.cz pod odkazem Úřední deska.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí NSS

 

 

 

Poslední aktualizace: 25.6.2019

Aktuality

NSS zkritizoval praxi finanční správy, která úředníky provádějící daňové kontroly motivovala cílovými odměnami

Nejvyšší správní soud při projednávání kasační stížnosti KV2 Audio International, spol. s r.o. proti Odvolacímu finančnímu ředitelství řešil jako jednu z námitek možnou podjatost úředních osob správce daně provádějících daňovou kontrolu uplatnění odpočtu v oblasti výzkumu a vývoje z důvodu jejich finanční motivace příslibem výplaty mimořádných odměn. Soud přitom praxi odměňování výrazně zkritizoval.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 5/2019
Datum jednání:  20.11.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2019
Datum jednání:  04.12.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2019
Datum jednání:  04.12.2019


Sbírka rozhodnutí NSS