Nejvyšší správní soud
    
 

Nejvyšší správní soud na twitteru

Spravedlnost je věc veřejná. Odehrává se převážně ve veřejném prostoru, a to jak její samotný institucionální výkon v soudních řízeních, tak diskuse o nich. Veřejná diskuse se stále více odehrává ve virtuálním prostoru, zejména na sociálních sítích. Mimořádný zájem ze strany veřejnosti a médií o rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu ve volebních věcech přispěl k tomu, že nastal zcela ideální okamžik ke kroku, jenž soud již dlouhou dobu zvažoval. Otázku být či nebýt na sociálních sítích tedy rozhodl tak, že... tweetnul. S informacemi o rozhodovací činnosti správních soudů a aktualitami z dění u Nejvyššího správního soudu se tedy můžete seznámit nejen na našem webu, ale rovněž prostřednictvím nového twitterovského účtu @nssoudcz.

Rozhodnutí „pomyslnou nohou“ vstoupit do světa sociálních sítí není ze strany Nejvyššího správního soudu nijak unáhleným krokem: „Možnost zřízení twitterovského účtu jsme poctivě zvažovali. Na jedné straně jsme si byli vědomi skutečnosti, že řada nejen českých, ale i zahraničních vrcholných soudů a dalších veřejných institucí sociální média ke komunikaci s veřejností již běžně využívá, na druhou stranu jsme chtěli mít jistotu, že tento krok nepodceníme a budeme mít nejprve jasno v tom, co a jakým způsobem budeme prostřednictvím twitteru veřejnosti sdělovat,“ říká předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Otázku působení na sociálních sítích Nejvyšší správní soud opětovně diskutoval na říjnovém výjezdním zasedání, na němž rovněž srovnával přístupy svých zahraničních protějšků. Profil na twitteru byl následně několika soudci a asistenty v neveřejné podobě po určitou dobu testován a následně zpřístupněn široké veřejnosti.

Nejvyšší správní soud bude prostřednictvím twitteru informovat zejména o aktualitách a svých tiskových zprávách, nových judikátech ve Sbírce rozhodnutí, včetně publikovaných právních vět v jednotlivých číslech, nových právních větách v databázi rozhodnutí, právních otázkách postoupených k rozhodnutí rozšířenému senátu, Ústavnímu soudu či Soudnímu dvoru Evropské unie, jakož i tematicky zajímavých výňatcích z naší judikatury.

Koncepce twitterovského účtu, jeho forma a obsah se nepochybně bude dále vyvíjet i na základě získané zpětné vazby. „Soud je soudem vždy, i na sociálních sítích, této skutečnosti jsme si určitě vědomi. Na druhou stranu twitter jako méně tradiční platforma komunikace může veřejnosti poskytnout opět tak trochu jiné nahlédnutí pod pokličku činnosti soudu. Nejvyšší správní soud – i z hlediska pestrosti agendy, která je mu svěřena – v mnoha ohledech „tak trochu jiným soudem“ skutečně je, a i tuto pestrost bychom chtěli veřejnosti na našem twitteru zprostředkovat. Současně jsem přesvědčen, že veřejnost uvítá, pokud projev soudu na našem profilu bude oproti tradičním formám komunikace tak trochu méně formální a že twitterovská veřejnost obzvláště ocení i nějaké to humorněji laděné sdělení a vedle textu tu a tam i nějaký obrázek. My naproti tomu oceníme, když se dozvíme “neprocesní formou”, jak veřejnost smýšlí o tom, co děláme a jak to děláme,” uzavírá Josef Baxa.

Milí zájemci o novinky z oblasti správní justice, doufáme, že se Vám naše twitterovské „alter ego“ bude líbit, a že ho shledáte užitečným a informačně podnětným.

 

Váš #TakTrochuJinýSoud

#NSSoud

Poslední aktualizace: 5.12.2017

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS