Nejvyšší správní soud
    
 

Nejvyšší správní soud o územním plánu obce Lednice

Nejvyšší správní soud se přípravou územního plánu obce Lednice zabýval již podruhé. Poprvé rozsudek Městského soudu v Praze zrušil, protože se městský soud nevypořádal se všemi argumenty obce, že dohoda uzavřená mezi ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj obec příliš omezuje v rozvoji, a tedy porušuje její ústavně zaručené právo na samosprávu. Městský soud v Praze v novém rozsudku chybějící argumentaci doplnil a Nejvyšší správní soud se s jeho hodnocením ztotožnil.

Zmíněná meziministerská dohoda představuje závazný podklad pro pořizovatele územního plánu pro Lednici, tj. Městský úřad v Břeclavi. Omezení pro rozvojové plány obce Lednice jsou odůvodněna mimořádnou hodnotou památkové zóny Lednicko-valtického areálu a požadavky na jeho ochranu.

Dohoda představuje vyvážený kompromis mezi dotčenými veřejnými zájmy a právem obce na samosprávu. Řešení navržená obcí by zachování památkové hodnoty zóny Lednicko-valtického areálu nezaručovala. Meziministerská dohoda zmírnila původní požadavky Ministerstva kultury a na rozdíl od něj nevyžaduje úplné vyloučení výstavby v těchto lokalitách, pouze ji omezuje tak, aby dosáhla cílů památkové ochrany Lednicko-valtického areálu,“ uvedl k rozsudku soudce Tomáš Langášek s tím, že Nejvyšší správní soud v obecné rovině nezákonnost napadené dohody neshledal.

Informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2018, ve věci sp. zn. 6 As 113/2018.

 

Poslední aktualizace: 17.12.2018

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS