Nejvyšší správní soud
    
 

Nejvyšší správní soud zjistil závažná pochybení při sčítání preferenčních hlasů – Mgr. Martin Kupka je zvoleným poslancem

Dnešního dne Nejvyšší správní soud rozhodl o tom, že Ing. Petr Bendl nebyl platně zvolen poslancem, neboť místo něj byl zvolen Mgr. Martin Kupka. Soud tak učinil po prověření přepočtení přednostních hlasů pro kandidáty ODS z celkem 903 volebních okrsků.

„Po otevření volební dokumentace se  ukázalo, že skutečně ve 100 okrscích okrskové volební komise neotáčely hlasovací lístky, neboť žádný z kandidátů uvedených na zadní straně hlasovacího lístku neměl započtený přednostní hlas, ačkoliv ve skutečnosti alespoň některý z nich přednostní hlas obdržel“, uvedl soudce zpravodaj v dané věci Petr Mikeš.

V 8 okrscích se také potvrdilo, že okrskové volební komise automaticky připočetly prvním čtyřem kandidátům přednostní hlasy, ačkoliv jim je voliči neudělili. Byly zjištěny i jiné drobnější vady, které však byly zřejmě způsobeny nepozorností členů okrskových volebních komisí, neboť šlo zpravidla o ojedinělá přehlédnutí. Celkem byly zjištěny chyby ve 178 okrscích a v souhrnu došlo ke změně ve 2 284 přednostních hlasech, ať již jejich přidáním či odečtením. Soud také zjistil, že v přepočtených okrscích ODS získala celkem o 14 hlasů méně, než odpovídalo volebním výsledků. Proto ponížil základnu pro výpočet preferenčních hlasů o těchto 14 hlasů.

Po přepočtení se zjistilo, že Mgr. Martin Kupka získal ve skutečnosti 4320 hlasů, což je o 152 přednostních hlasů více, než bylo zjištěno okrskovými volebními komisemi. V důsledku toho získal 5,06% přednostních hlasů a získal druhé místo v pořadí po Ing. et Ing. Janu Skopečkovi, který získal 6 831 přednostních hlasů, tedy 8% přednostních hlasů. Naopak druhého pořadí nedosáhl Ing. Petr Bendl, neboť získal pouze 3 963 přednostních hlasů, což je o 466 méně, než bylo v původních výsledcích. To představuje pouze 4,64% přednostních hlasů a nedošlo tedy k překročení 5% hranice. Dostal se tak s ohledem na své pořadí na hlasovacím lístku až na 5. místo. Vzhledem k tomu, že ODS ve Středočeském kraji získala pouze 4 mandáty, nezískal Ing. Petr Bendl poslanecký mandát.

„Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nešlo jen o běžnou lidskou chybu v počtech, ale o systémový nedostatek. Jako velký problém se ukázal oboustranný hlasovací lístek, který vede nejen ke zvýšení chybovosti volebních komisí, ale může vést k přehlédnutí i ze strany voličů. Druhým okruhem problémů bylo automatické přičtení přednostních hlasů prvním čtyřem kandidátům, aniž by skutečně přednostní hlasy získali“, řekl soudce Petr Mikeš.

Celé usnesení volebního senátu Nejvyššího správního soudu ve věci sp.zn. Vol 58/2017 bude zveřejněno dnes ve večerních hodinách, nejpozději zítra ráno, na úřední desce soudu.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 19.11.2017

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS