Nejvyšší správní soud
    
 

Nově zvolená Soudcovská rada bude zárukou kontinuity

Soudci Nejvyššího správního soudu si v tajné volbě zvolili již počtvrté Soudcovskou radu na dalších pět let. Na volebním shromáždění byli 28 přítomnými soudkyněmi a soudci znovuzvoleni tři stávající členové Soudcovské rady - Miluše Došková, Radan Malík a Radovan Havelec, a protože zbývající dva soudci znovu nekandidovali, byli namísto nich zvoleni členové noví – Filip Dienstbier a Barbara Pořízková.

Soudcovská rada se v uplynulém období sešla na 53 zasedáních, na kterých se zabývala  závažnými otázkami fungování soudu a umožňovala soudcům vyjadřovat rozličné názory k těmto otázkám.

Jedním z důležitých témat bylo, a stále je, doplňování stavu soudců a zajištění stáží soudců z jiných soudů.  Soudcovská rada navázala na zveřejněné „Memorandum pro dočasné přidělení (a překládání) soudců“ z roku 2014 s ohledem na již dříve vydané „Memorandum o výběru kandidátů na soudce směřující do mimosoudní sféry“(vydané předsedou soudu v roce 2012).

„Soudcovská rada vnímala veškeré názory, přičemž vycházela z toho, že podstatné je, aby při projednání zazněly a byly váženy. Stejně tak sledovala, jakým připomínkám byl podroben ten který kandidát po jeho představení plénu“, uvedla k této problematice v souhrnné zprávě o činnosti Soudcovské rady její předsedkyně Miluše Došková, která byla nyní zvolena 25 hlasy. Po celou dobu existence soudu stojí v čele tohoto poradního orgánu předsedy soudu.

Jak připomněla, z původních 13 „soudců zakladatelů“ u Nejvyššího správního soudu nyní působí pouze 4. Všichni ostatní přišli později a byli předmětem jednání soudcovských rad (vyjma prvních posil před zvolením SR). V posledním volebním období na soud přibylo 11 soudců, současně však soud zaznamenal odchody, a to dočasné - 4 soudci i trvalé - 6 soudců. Současné složení Nejvyššího správního soudu „podle původu“ je: 18 soudců se soudcovskou praxí, 14 soudců z jiných právnických profesí.

Soudcovská rada se také pravidelně věnovala připravovaným a navrhovaným změnám v rozvrzích práce soudu. 

Předseda soudu Josef Baxa poděkoval dosavadní Soudcovské radě Nejvyššího správního soudu za její práci.

„Věcná spolupráce i oponentura, obojí vedeno vědomím spoluodpovědnosti za stav a vývoj soudu, to byla po celé období charakteristika našich vzájemných vztahů. Úspěch soudu je i zásluhou spolupůsobení Soudcovské rady, která vyváženě tlumočila názory kolegů soudců a radila mi před důležitými rozhodnutími,“ uvedl Josef Baxa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historicky první volba Soudcovské rady na Nejvyšším správním soudu se uskutečnila v dubnu 2003. Postavení soudcovské rady jako poradního orgánu předsedy Nejvyššího správního soudu vyplývá z § 23 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, její působnost je stanovena v  § 25 odst. 1. s. ř. s.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

Poslední aktualizace: 3.4.2018

Aktuality

Nejvyšší správní soud dal zelenou výstavbě budovy záchranné služby v Praze

Nejvyšší správní soud v dané věci zamítl kasační stížnost Městské části Praha – Troja („stěžovatelka“) proti rozsudku Městského soudu v Praze. Městský soud předtím již zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Administrativně technická budova Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy“ v katastrálním území Troja a Libeň.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 8/2017
Datum jednání:  09.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2018
Datum jednání:  09.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  15 Kse 1/2018
Datum jednání:  15.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS