Nejvyšší správní soud
    
 

O Sbírce rozhodnutí

K zajištění jednoty rozhodování soudů ve správním soudnictví vydává Nejvyšší správní soud Sbírku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ve které se po projednávání v plénu soudu uveřejňují vybraná rozhodnutí, stanoviska či zásadní usnesení Nejvyššího správního soudu, rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví a usnesení zvláštního senátu rozhodujícího podle zákona č. 131/2002 Sb. Nejvyšší správní soud vydává Sbírku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 22 s. ř. s. a postupem uvedeným v § 75 a násl. jednacího řádu Nejvyššího správního soudu. Sbírka je vydávána od prosince 2003, vychází každý měsíc (tedy dvanáctkrát ročně), rozhodnutí jsou průběžně číslována a po skočení roku je sestaven ještě rejstřík. Nejvyšší správní soud na svých webových stránkách zpřístupňuje tři měsíce po vydání příslušeného čísla vždy plné znění právních vět všech rozhodnutí, které toto číslo obsahuje.

Sbirka_rozhodnuti_NSS

Členy redakční rady Sbírky jsou:

JUDr. Josef Baxa (předseda redakční rady)

JUDr. Miluše Došková

prof. JUDr. Petr Průcha

JUDr. Michal Mazanec

JUDr. Jaroslav Vlašín

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.

 

Poslední aktualizace: 19.1.2017

Aktuality

Asistent předsedy soudu

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa hledá do svého týmu nového asistenta či asistentku. Člověka, který jej bude inspirovat při hledání nových řešení,

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  2 As 313/2015
Datum jednání:  08.02.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2016
Datum jednání:  09.02.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2016
Datum jednání:  14.02.2017


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS