Nejvyšší správní soud
    
 

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ, dne 14. 10. 2021

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: v právní věci navrhovatele: Mgr. Tomáš Havetta, bytem Oblá 20, Brno, zastoupen Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví,se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Ing. František Černý, bytem Makarenkova 1245, Sokolov, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 26. 8. 2021, čj. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, v rozsahu čl. I bodu 16,

1. Zájemci z řad veřejnosti o účast na tomto ústním jednání budou vpuštěni do budovy soudu, vzhledem k aktuální epidemické situaci a ke kapacitě jednací síně, nejvýše do počtu 20 osob.

2. Podle § 2 odst. 1 Opatření předsedy Nejvyššího správního soudu o úpravě činnosti Nejvyššího správního soudu ve stavu pandemické pohotovosti ze dne 16. 6. 2021, sp. zn. Bt 1/2020, mohou být do budovy soudu vpuštěny pouze osoby, které

- nejeví zjevné známky respiračního onemocnění a na výzvu příslušníka justiční stráže se podrobí namátkové kontrole bezdotykovým teploměrem,

- jsou při vstupu do budovy a pobytu v ní řádně a trvale opatřeny respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) dle příslušných norem (min. FFP2 a ekvivalentní).

 

 

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

předseda senátu

Poslední aktualizace: 13.10.2021
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2021
Datum jednání:  08.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2021
Datum jednání:  11.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 4/2021
Datum jednání:  23.11.2021


Sbírka rozhodnutí NSS