Nejvyšší správní soud
    
 

Ochranná známka Šlágr TV byla zapsána ve zlé víře

Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, podle něhož společnost Česká muzika přihlásila v roce 2011 ochrannou známku Šlágr TV ve zlé víře. Soud proto souhlasil s úřadem, že tato ochranná známka je neplatná, neboť její zápis poškozoval související práva maďarské a rumunské obchodní společnosti. 

Soudci vzali podobně jako Úřad průmyslového vlastnictví do úvahy, že společnost Česká muzika vedla se zahraničními partnery po dlouhou dobu jednání, která v roce 2011 vyústila v podpis o obchodní spolupráci. Zahraniční partneři, maďarská a rumunská obchodní společnost, přitom provozovali v Maďarsku pořad Sláger TV a měli v Maďarsku zapsanou i ochrannou známku stejného znění. Soud upozornil, že si česká společnost s ručením omezeným Česká muzika nechala ve stejné době, tedy v průběhu vyjednání o finální podobě obchodní smlouvy, zapsat ochrannou známku Šlágr TV. Takový postup však těžko mohl být postupem v dobré víře.

Ať již stěžovatelka chtěla spekulativní registrací známky získat nějakou materiální výhodu v závěru jednání nebo snad již v okamžiku přihlášení zamýšlela dojednávanou smlouvu nedodržet a fakticky vytlačit své maďarské a rumunské obchodní partnery z Česka, nejde o postupy, kterým by soud mohl přiznat právní ochranu“, uvedl předseda senátu Zdeněk Kühn.

Rozsudek desátého senátu ve věci sp. zn. 10 As 201/2021 je dostupný na www.nssoud.cz, Úřední deska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisková zpráva je neoficiální dokument pro potřeby veřejnosti, nenahrazuje tedy rozhodnutí. Nejvyšší správní soud vyhlašuje rozsudky a usnesení vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení na www.nssoud.cz po dobu 14 dnů, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby. Rozhodnutí jsou poté přístupná v anonymizované podobě v sekci Rozhodovací činnost, podsekci Rozhodnutí správních soudů.

 

 

 

Poslední aktualizace: 16.11.2021
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2021
Datum jednání:  17.01.2022
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  17.01.2022


Sbírka rozhodnutí NSS