Nejvyšší správní soud
    
 

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudkyně, JUDr. Heleny Králové, Obvodní soud pro Prahu 1, konaného pod sp. zn. 16 Kss 7/2017 a 16 Kss 9/2017 dne 14. 2. 2018 od 12:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně. V souladu s tímto opatřením budou zájemci z řad veřejnosti o účast na ústním jednání vpuštěni do budovy soudu dne 14. 2. 2018 od 11:30 hod. v počtu nejvýše čtyřiceti pěti osob.

 

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Poslední aktualizace: 13.2.2018

Aktuality

Nejvyšší správní soud již rozhodl o všech stížnostech na volby do Senátu

Nejvyšší správní soud zamítl volební stížnost, která se týkala volebního obvodu č. 8 Rokycany (sp.zn.Vol 78/2018). Volební senát považoval před rozhodnutím za nutné, vyžádat si volební dokumentaci z několika volebních okrsků.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 14/2017
Datum jednání:  20.11.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 3/2018
Datum jednání:  27.11.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2018
Datum jednání:  27.11.2018


Sbírka rozhodnutí NSS