Nejvyšší správní soud
    
 

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudkyně, JUDr. Heleny Králové, Obvodní soud pro Prahu 1, konaného pod sp. zn. 16 Kss 7/2017 a 16 Kss 9/2017 dne 14. 2. 2018 od 12:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně. V souladu s tímto opatřením budou zájemci z řad veřejnosti o účast na ústním jednání vpuštěni do budovy soudu dne 14. 2. 2018 od 11:30 hod. v počtu nejvýše čtyřiceti pěti osob.

 

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Poslední aktualizace: 13.2.2018
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2018
Datum jednání:  29.05.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2018
Datum jednání:  30.05.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2018
Datum jednání:  30.05.2018


Sbírka rozhodnutí NSS