Nejvyšší správní soud
    
 

Opatření předsedy senátu proti přeplněnosti jednací síně

                                                                                                                          sp.zn. Vol 58/2017

Dne 19. listopadu 2017 od 13:00 hod. se uskuteční v jednací síni Nejvyššího správního soudu  veřejné ústní jednání s dokazováním ve věci volební stížnosti s návrhem na neplatnost volby kandidátů zvolených za Občanskou demokratickou stranu ve Středočeském kraji. Vzhledem k očekávanému zvýšenému zájmu veřejnosti o účast na tomto jednání přijal předseda senátu opatření proti přeplňování jednací síně, aby byl zabezpečen důstojný průběh jednání. V souladu s tímto opatřením budou zájemci z řad veřejnosti o účast na ústním jednání vpouštěni do budovy soudu od 12:30 hod. v počtu nejvýše 25 osob. S ohledem na nerušený průběh jednání žádáme případné zájemce z řad veřejnosti, aby příchod na jednání nenechávali na poslední chvíli.

 

                                                                                 JUDr. Tomáš Langášek          

                                                                               předseda volebního senátu     

 

Poslední aktualizace: 18.11.2017

Aktuality

Volební senát NSS rozhodl ve dvou věcech politických stran

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti Spolku pro zachování demokracie v ČR, který od května do poloviny června 2017 zadal inzerci pod heslem „Vidíte žlutě“ v tištěných médiích, na internetu, na plakátovacích plochách a jako spoty v rádiích.

JEDNÁNÍ SOUDU
Ceny
Sp. zn.:  10 As 272/2018
Datum jednání:  09.09.2020
Ceny
Sp. zn.:  10 As 272/2018
Datum jednání:  15.09.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 3/2020
Datum jednání:  16.09.2020


Sbírka rozhodnutí NSS