Nejvyšší správní soud
    
 

Opatření předsedy senátu proti přeplněnosti jednací síně

                                                                                                                          sp.zn. Vol 58/2017

Dne 19. listopadu 2017 od 13:00 hod. se uskuteční v jednací síni Nejvyššího správního soudu  veřejné ústní jednání s dokazováním ve věci volební stížnosti s návrhem na neplatnost volby kandidátů zvolených za Občanskou demokratickou stranu ve Středočeském kraji. Vzhledem k očekávanému zvýšenému zájmu veřejnosti o účast na tomto jednání přijal předseda senátu opatření proti přeplňování jednací síně, aby byl zabezpečen důstojný průběh jednání. V souladu s tímto opatřením budou zájemci z řad veřejnosti o účast na ústním jednání vpouštěni do budovy soudu od 12:30 hod. v počtu nejvýše 25 osob. S ohledem na nerušený průběh jednání žádáme případné zájemce z řad veřejnosti, aby příchod na jednání nenechávali na poslední chvíli.

 

                                                                                 JUDr. Tomáš Langášek          

                                                                               předseda volebního senátu     

 

Poslední aktualizace: 18.11.2017

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS